Child and Youth Care Centre: goeie hoop

‘Goeie Hoop’ is een door de Zuid-Afrikaanse Overheid erkend Child and Youth Care Centre waar kinderen uit noodsituaties een veilig onderkomen ontvangen. Aan de voet van het Hottentots-Holland gebergte ligt ’Goeie Hoop’. Dit huis is genoemd naar de beroemde ‘Kaap de Goede Hoop’. Door middel van programma’s en therapie helpen zij kinderen uit noodsituaties hun trauma te verwerken en wordt er gewerkt aan gezinsherstel of plaatsing in pleeggezinnen. Wijnkeuken doneert ''Goeie Hoop'' één euro per verkochte doos wijn en Vrijekeuken doneert één euro per deelnemer aan workshops.